Δεν εμπιστεύομαι κάτι που αιμορραγεί για πέντε μέρες και δεν πεθαίνει.